Lập trình quản lý bằng Macro trong Excel dành cho nhà quản lý và kế toán

5

Mô tả về khóa học

Lập trình quản lý bằng Macro trong Excel dành cho nhà quản lý và kế toán

Bạn muốn xây dựng Excel một cách chuyên nghiệp nhằm quản lý công việc cho mình => cách tốt nhất là sử dụng Macro và lập trình trong Excel. Chỉ một vài thao tác cơ bản bạn đã giải quyết được vấn đề khó, hay công việc đáng lẽ phải thực hiện nhiều thao tác. 

Hãy tham gia khóa học để trải nghiệm và mang lại cho mình kiến thức phục vụ công việc hàng ngày. Chúc bạn thành công!

------------------

Giáo trình