Khóa học vẽ tạo giao diện demo cho website

5
Danh mục Lập trình

Mô tả về khóa học

Khóa học vẽ tạo giao diện demo cho website

- Nhanh chóng thiết kế giao diện người dùng trong một môi trường quen thuộc và kéo thả. Xác định các chức năng của mỗi đối tượng (nút tức) bằng cách thêm các chú thích và liên kết.

- Xem và tương tác với mẫu thử nghiệm của bạn trong trình duyệt. Chú thích có thể được xem trong mẫu thử nghiệm bằng cách nhấn vào nhãn. Liên kết và đối tượng là chức năng HTML.
- Tài liệu thiết kế với dễ đọc, thông số kỹ thuật chuyên nghiệp. Các tài liệu Word tạo ra bao gồm ảnh chụp màn hình với chú thích và các bảng đối tượng với chú thích và thông tin liên kết.
- Tiết kiệm thời gian và thay đổi toàn cầu bằng cách tham khảo sử dụng và các mẫu. Một thay đổi một tham chiếu hoặc mẫu sẽ được phản ánh trên tất cả các trang tham chiếu hoặc mẫu được sử dụng….

Còn chần chờ gì nữa, tham gia khóa học thôi.

------------------